Kullanıcıların Web Sayfalarında Gezinme Pratikleri

| Yayınlanma Tarihi:

KULLANICILARIN WEB SAYFASI KULLANIM PRATİKLERİ


Kullanıcı deneyimi üzerine araştırmalar yapan NN Group’un 120'den fazla katılımcıyla gerçekleştirdiği araştırmada, katılımcılarının gözlerini en sık şekilde nereye yönlendirdiklerini belirlemek için 130.000'den fazla göz duraklamasının X ve Y koordinatlarında dağılımını ve hangi alanlara düştüğü incelenmiştir (Fesseden, 2018).


KULLANICILAR EKRANDA NEREYE BAKAR?

Web kullanıcıları zamanlarının %80'ini sayfanın sol yarısını, %20'si ise sağ yarısını görüntüleyerek geçirir.

Above the fold (Üst kısım): Sayfa ilk yüklendiği zaman tarayıcıda görünen web sayfası bölümüdür. Diğer bir ifadeyle, kullanıcının kaydırma çubuğu kullanmadan karşılaştığı web sayfasın görüntüsüdür.

Below the fold (Alt kısım): Kaydırma çubuğu kullanılarak görüntülenen bölümler olarak ifade edilir.

"Web sayfasının en üst kısmı önemlidir. Kullanıcılar yalnızca üst kısım bir umut vadediyorsa sayfayı aşağıya doğru kaydırmaktadır" (Shade, 2015).

Kullanıcıların web sayfasını görüntüledikleri toplam sürenin %57'sini üst kısımda yer alan içeriklere harcadıkları tespit edilmiştir. En üst kısmın hemen altındaki kısım ise %17 ile ikinci sırada yer almaktadır (Fessenden, 2018). Diğer bir deyişle, görüntülenme süresi %74 oranında web sayfasının ilk iki bölümüne ayrılmaktadır.

Göz izleme teknolojisi ile kullanıcı deneyimi üzerine çözümler sunan Eyequant firmasının yürüttüğü araştırmada 46 denek yer almış ve her bir sayfaya ortalama 15 saniye bakan deneklerden 260.000’den fazla göz duraksaması elde edilmiştir. Bu araştırma sonucunda, insan yüzünün bir dikkat unsuru olarak her zaman etkili olmadığı, büyük yazı karakterlerinin ve “bedava” sözcüğü kullanımının bir anda dikkat çekeceği düşüncesinin doğru olmadığı ifade edilmiştir (Stelzer, 2014).

FARKLI ARAŞTIRMALAR

Kullanıcılar, belirli bir alana odaklanmadan önce bir web sitesini yaklaşık 2,6 saniye boyunca tararlar. Görüntülenme sırasında ilk göz duraksaması yaklaşık 180 milisaniye sonra gerçekleşir (Dahal, 2011).

Dijital analiz şirketi Clicktale‘nin yaptığı araştırmada, kullanıcıların %22'sinin sayfanın en altına kadar web sayfasını kaydırdığı tespit edilmiştir (Frankel, 2017).

Location World'e göre 2016 yılında yetişkinlerin %40'ından fazlası Web üzerinde sesli arama gerçekleştirmiştir. ComScore'a göre ise 2020 yılından itibaren aramaların %50'sinin sesli olması beklenmektedir (DeMers, 2018). Doğal ve konuşma dilinde üretilen içerikler markaların arama sonuçlarında daha üst sıralarda yer almasını sağlayabilecektir.Kaynakça

Dahal, S. (2011). Eyes don't lie: understanding users' first impressions on website design using eye tracking. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi.

DeMers, J. (2018). Why You Need To Prepare For A Voice Search Revolution. https://www.forbes.com/sites/jaysondemers/2018/01/09/why-you-need-to-prepare-for-a-voice-search-revolution/#37ff177734af adresinden alınmıştır

Fessenden, T. (15 Nisan, 2018) Scrolling and Attention. https://www.nngroup.com/articles/scrolling-and-attention/ adresinden alınmıştır.

Frankel, J. (20 Nisan, 2017). Unfolding the insights into webpage scroll. https://www.clicktale.com/resources/blog/resourcesbloginvest-in-customer-experience-software/ adresinden alınmıştır.

Shade, A. (1 Şubat, 2015). The Fold Manifesto: Why the Page Fold Still Matters. https://www.nngroup.com/articles/page-fold-manifesto/ adresinden alınmıştır.

Stelzer, F. (1 Ocak, 2014). Eye Tracking Website Study - Insights from 200 Websites. https://www.eyequant.com/blog/2014/01/15/the-3-most-surprising-insights-from-a-200-website-eye-tracking-study adresinden alınmıştır.