Dijital Pazarlama Nedir?

| Yayınlanma Tarihi:

Dijital Pazarlama Nedir?

En basit anlamıyla dijital pazarlama yeni medya araçlarında ürün ya da markanın teşvik edilmesidir. Dijital pazarlamanın geleneksel pazarlama yollarından farkı özellikle kullandığı pazarlama kanalları ve metotlarıdır. Bu farklı kanallar ve metotlar sayesinde ürün ve markalar için kullanılan stratejilerin hızlı bir şekilde analizi yapılabilir ve böylece doğru ve yanlış atılan adımlar anında saptanabilir.

Dijital pazarlamacılar ürün ve markaların ne sıklıkla ve ne kadar süre ile takip edildiği ve satış dönüşümleri gibi verileri anlık olarak takip edebilirler. Bu sayede hangi içeriklerin işe yaradığı, hangilerinin yaramadığını hızlı bir şekilde görebilirler. Bu planlama içerisinde internetin yanında mobil mesajlar, mobil uygulamalar, podcasting, elektronik reklam panoları, dijital televizyon ve radyo kanalları gibi elemanlar en aktif araçlardır.


Dijital Pazarlama Neden Önemlidir?

Dijital pazarlamayı önemli kılan en önemli nokta, müşterilerin istedikleri bilgiye anında ve çok kolay bir şekilde erişebilmelerini sağlayabilme araçlarına sahip olmasıdır.

Geleneksel pazarlama stratejileri genelde sadece markanın kendi ürettiği ve sunduğu bilgileri müşteriye iletmekle yetinirken dijital pazarlamanın kaynağı dijital ortamdır. Bu ortam eğlence, haber , alışveriş ve sosyal etkileşim ile birlikte sürekli büyüyen bir kaynaktır. Artık tüketiciler yalnızca şirketin kendi markası ile ilgili verdiği bilgilerle ilgilenmemekte özellikle sosyal çevresinin ve bildiği, tanıdığı kendisine güven veren başka toplulukların verdiği bilgileri göz önüne almaktadır. Tüketiciler için medya , arkadaşlar, akrabalar , akranlar gibi birçok kaynağın marka hakkında ne söylediği önemli bir rol edinmektedir. Dijital pazarlama kanallarının bu kaynaklara sunduğu aktif geri-bildirim olanakları sayesinde marka/ürün hakkındaki bilgilerin tüketiciye güven veren bir şekilde aktarılması sağlanmaktadır.

Müşteri İlişkilerinizi Her Kanalda Kontrol Altında Tutun

Dijital pazarlama ve kullandığı kanalların önemli olduğu gerçeğini kabullendikten sonra bu sistemin iyi bir şekilde planlanması ve takip edilmesi gerektiğini unutmamalısınız. Dijital pazarlama sürecinde müşterilerinizin kim olduğunu bilmek yeterli değildir; Onları herkesten daha iyi tanımalı ve markanızla en açık nasıl iletişim kurabilirler sorusunun cevabını sürekli doğru bir strateji ile yönetmelisiniz. Pazarlama kanalları oluşturmak için web , sosyal medya , mobil, doğrudan posta , satış noktası gibi araçlarınızı koordineli bir şekilde yönetmelisiniz. Müşteri deneyimlerini izleyerek tüm kanallar arasında müşteri tercihleri ve beklentilerinin birleştirilmiş bir görünümünü çıkartarak satın alma döngüsünü potansiyel müşteriler için kullanabilirsiniz.

Dijital Pazarlamada Karşınıza Çıkabilecek Zorluklar

Dijital Kanalların Çoğalması: Tüketicilerle iletişim kurmak için artık birçok dijital kanalı ve farklı protokolleri, özellikleri ve arayüzleri kullanmanız gerekiyor. Bu kanallarda etkileşimde olmak için en basit çözüm çeşitli cihazlar kullanmaktır. Farklı şekillerde ve farklı amaçlar için bu cihazlara ve dolayısıyla arayüzlere hakim olmalısınız.

Yoğun Rekabet Ortamı: Dijital kanallar her boyutta her sektörde işletme tarafından hemen her iş için kullanılabilecek bir konuma geldi. Geleneksel medya ile karşılaştırıldığında , nispeten ucuz olması sebebiyle çok fazla bilginin oluşturulduğu bu kanallarda tüketicilerin dikkatini çekmek çok zor olabilir. En basit çözüm olarak özgün ve tüketici tiplerine yönelik bilgiler ile bilgi yoğunluğunun içinden sıyrılmalısınız.

Çok Fazla Veri: Tüketiciler dijital kanalları kullanırken arkalarında çok büyük miktarlarda veri bırakmaktadır. Tüm bu verilerin üzerinde analizler yapmak ve doğru öngörüler elde etmek çok olabilir. Büyük miktardaki verilerin içinde doğru verileri bulmanız gerekmektedir.